Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini  Printer Mechanisms)

Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

进入中文版 ENGLISH
Products Category
News

• printer mechanism 打印机芯3

• printer mechanism 打印机芯 2

• printer mechanism 打印机芯

• printer

• SEIKO SII MTP401-40B , MTP4014

Contact Us

Name: Kenn Lee
Tel: +86-0755-83662036
Fax: +86-0755-22638877
Mobile: +86-13798497616
E-mail: yjx@yjx.net.cn
Add: SHENZHEN TULIP TECHNOLOGY CO.,LTD.
MSN: sz_lkj@hotmail.com,sz_lkj
Skype: sz_lkj,sz_lkj@hotmail.com
QQ: 905052812
WW: 微型打印组件

Products

LT-2320H-LT-2320V- PF13型 -CY1003502-PDF

LT-2320H-LT-2320V-  PF13型 -CY1003502-PDF
Product name:LT-2320H-LT-2320V- PF13型 -CY1003502-PDF
Item:LT-2320H-LT-2320V- PF13型 -CY1003502-PDF
Details:
 LT-2320H-LT-2320V-  PF13型 -CY1003502-PDF

LT-2320


24V, 80mm Line Thermal Printer Mechanism

 


 
←[Previous:DP-614DFCV DP-610 DP-612 DP-617DMFPCGV .pdf] [Next:LT-1320H-LT-1320V- PF13型 -CY1003502-PDF]→

Related Products :
LT-286
LT-286
LT-286
LT-1320H-LT-1320V-  PF13型 -CY1003502-PDF
LT-1320H-LT-1320V- PF13型 -CY1003502-PDF
LT-1320H-LT-1320V- PF13型 -CY1003502-PDF
LT-2320H
LT-2320H
LT-2320H
PP13型
PP13型
PP13型
PPU-700K
PPU-700K
PPU-700K
PPU-700K
PPU-700K
PPU-700K
BWG2 29-09957 JPN 23-82424-004
BWG2 29-09957 JPN 23-82424-004
BWG2 29-09957 JPN 23-82424-004
ACS-220 ACS220
ACS-220 ACS220
ACS-220 ACS220

online service

MSN: sz_lkj@hotmail.com MSN: sz_lkj Skype: sz_lkj Skype: sz_lkj@hotmail.com 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息