Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini  Printer Mechanisms)

Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

进入中文版 ENGLISH
Products Category
News

• printer mechanism 打印机芯3

• printer mechanism 打印机芯 2

• printer mechanism 打印机芯

• printer

• SEIKO SII MTP401-40B , MTP4014

Contact Us

Name: Kenn Lee
Tel: +86-0755-83956982
Fax: +86-0755-22638877
Mobile: +86-13798497616
E-mail: yjx@yjx.net.cn
Add: SHENZHEN TULIP TECHNOLOGY CO.,LTD.
Skype: sz_lkj,sz_lkj@hotmail.com
QQ: 36541774,893856468
WW: 微型打印组件

Products

Kd2003-dc91 Kf2003-gl50 Kf3004-gm11 Kf3004-gm50

Kd2003-dc91  Kf2003-gl50  Kf3004-gm11   Kf3004-gm50
Product name:Kd2003-dc91 Kf2003-gl50 Kf3004-gm11 Kf3004-gm50
Item:Kd2003-dc91 Kf2003-gl50 Kf3004-gm11 Kf3004-gm5
Details:

KA2008-AF10A
PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KA2002-B35N00A 48 203 176
KA2002-BE13A 48 203 176
KA2002-D35N20A 48 203 210
KA2002-FB20A 48 203 176
KA2003-B35N00A 72 203 176
KA2003-BE51A 72 203 176
KA2003-D35N20A 72 203 210
KA2004-BE51A 104 203 176
KA3002-B05N00A 48.8 300 176
KD2002-D3JX20A 48 203 210
KD2002-D5JX20A 56 203 210
KD2003-D3JX20A 72 203 210
KD2003-D5JX20A 80 203 210
KD2004-D5JX20A 104 203 210
KR2002-D06N10A 48 203 80


PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KA2002-B35N00A 48 203 176
KA2002-BE13A 48 203 176
KA2002-D35N20A 48 203 210
KA2002-FB20A 48 203 176
KA2003-B35N00A 72 203 176
KA2003-BE51A 72 203 176
KA2003-D35N20A 72 203 210
KA2004-BE51A 104 203 176
KA3002-B05N00A 48.8 300 176
KD2002-D3JX20A 48 203 210
KD2002-D5JX20A 56 203 210
KD2003-D3JX20A 72 203 210
KD2003-D5JX20A 80 203 210
KD2004-D5JX20A 104 203 210
KR2002-D06N10A 48 203 80

PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KD2002-CAFW00A 54 203 800
KD2002-CG11A 54 203 800
KD2003-CAFW00A 72 203 800
KD2003-CG11A 72 203 800
KD2004-CAFW00A 108 203 800
KD2004-CAGW00A 108 203 800
KD2004-CG11A 108 203 800
KD2008-CF10A 216 203 1000
KD2008-CF16A 216 203 800
KD2008-CG50A 216 203 800
KD3003-LEGW00A 73.18 300 1000
KD3008-CF10A 219.542 300 1250
PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KD3003-KEFW00A 81.312 300 1000
KD2002-DAFW00A 56 203 650
KD2002-DEFW00A 56 203 650
KD2003-DAFW00A 80 203 650
KD2003-DEFW00A 80 203 650
KD2004-DAFW00A 104 203 650
KD2004-DAGW00A 104 203 650
KD2004-DEFW00A 104 203 650
KD2004-DEGW00A 104 203 650
KD2005-UAGX00A 144 203 800
KD3002-DF11A 54.208 300 1000
KD3003-DF11A 81.312 300 1000
KD3004-DF11A 108.416 300 1000
KD3004-KAGW00A 108.416 300 1000
KD3008-DF54A 216.832 300 660

PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KD2002-DC92A 56 203 550
KD2003-DC92A 80 203 550
KD2004-DC92A 104 203 550
KD2006-DC92A 168 203 650
KD3002-DC92A 54.208 300 1250
KD3003-DC92A 81.312 300 1250
KD3004-DC92A 108.416 300 1250
KD3006-DC92A 162.624 300 1250

PartNumber Print width[mm] Resolutions[dpi] Resistance variation[]
KD2002-DC72A 56 203 550
KD2003-DC72A 80 203 550
KD2004-DC72A 104 203 550
KD2006-DC72A 168 203 650
KD3002-DC72A 54.208 300 1250
KD3003-DC72A 81.312 300 1250
KD3004-DC72A 108.416 300 1250
KD3006-DC72A 162.624 300 1000

 

[Next:Kd2003-dc91 Kf2003-gl50 Kf3004-gm11 Kf3004-gm5]→

Related Products :
DPU-201G-01PE
DPU-201G-01PE
DPU-201G-01PE
SS205-V4-HS
SS205-V4-HS
SS205-V4-HS
莹浦通WP-T900 极速80IV,三度SD2009 芯烨C2008 切纸刀 切刀 全新
莹浦通WP-T900 极速80IV,三度SD2009 芯烨C2008 切纸刀 切刀 全新
莹浦通WP-T900 极速80IV,三度SD2009 芯烨C2008 切纸刀 切刀 全新
printer head for LTPF345F-C576A-E .pdf thermal printer
LTPF345F-C576A-E 热敏片.pdf thermal printer
printer head for LTPF345F-C576A-E .pdf thermal printer
SEIKO LTP8235A-288-E.pdf LTP8235B-C288-E.pdf
SEIKO LTP8235A-288-E.pdf LTP8235B-C288-E.pdf
SEIKO LTP8235A-288-E.pdf LTP8235B-C288-E.pdf
Thermal Printer Mechanism PT801s401 (Seiko LTPF347 Compatible)
Thermal Printer Mechanism PT801s401 (Seiko LTPF347
Thermal Printer Mechanism PT801s401 (Seiko LTPF347 Compatible)
STM-200 themal printer head
STM-200 热敏打印机芯打印头
STM-200 themal printer head
Sysmex希森美康 kx21KX-21NK4500血球仪打印机驱动板配件NO.6350
Sysmex希森美康 kx21KX-21NK4500血球仪打印机驱动板配件NO.6350
Sysmex希森美康 kx21KX-21NK4500血球仪打印机驱动板配件NO.6350

online service

Skype: sz_lkj Skype: sz_lkj@hotmail.com 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息