Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

进入中文版 ENGLISH
Products Category
News

• printer mechanism 打印机芯3

• printer mechanism 打印机芯 2

• printer mechanism 打印机芯

• printer

• SEIKO SII MTP401-40B , MTP4014

Contact Us

Name: Kenn Lee
Tel: +86-0755-83662036
Fax: +86-0755-22638877
Mobile: +86-13798497616
E-mail: yjx@yjx.net.cn
Add: SHENZHEN TULIP TECHNOLOGY CO.,LTD.
MSN: sz_lkj@hotmail.com
Skype: sz_lkj
QQ: 36541774
WW: 微型打印组件

News

Built-in Driver Board Mechanisms

Author:Built-in Driver Board Mechanisms Date:2016-3-23 10:22:55

Built-in Driver Board Mechanisms

带驱动板打印机芯

 


 •  
 • 产品名称
 • 纸宽
 • 电压
 • 打印速度
 • 控制板
 • 切刀选项
 • 接口
 • EPM203-MRS
 • 58
 • single 3-7.2 V
 • 50
 • no
 • Tear bar
 • RS232, TTL. Centronics
 • EPM224-MRS
 • 58
 • 5 ± 5% / 18-26.5
 • 50
 • no
 • Tear bar
 • RS232C, Centronics
 • EPM205-MRS
 • 58
 • 4.5 to 8.5 V
 • 50
 • no
 • Tear bar
 • RS232C, Centronics
 • EPM207-HRS
 • 58
 • 5 to 8.5 V
 • 95
 • no
 • Tear bar
 • RS 232, RS 232 TTL, USB
 • EPM205-HRS
 • 58
 • 4.0 to 8.5 V
 • 90
 • no
 • Tear bar
 • RS 232C, RS 232 TTL, USB
 • KM324-HRS-V2
 • 80 or 82.5 +0/-1
 • From 18V to 27V
 • 80
 • no
 • 500 K cuts
 • RS232, USB 2.0
 • KM290-HRS-V2
 • 60 or 66 ± 0.5
 • 12 to 27
 • 80
 • no
 • Guillotine
 • RS232, USB 2.0
 • CP295MRS
 • 60
 • single 5-8.5 V
 • 60
 • no
 • Optional
 • RS232C, Centronics
 • CP305MRS
 • 80
 • single 5-8.5 V
 • 60
 • no
 • Optional
 • RS232C, Centronics
 • CP405MRS
 • 114
 • single 5-8.5 V
 • 60
 • no
 • Optional
 • RS232C, Centronics
 • CP290HRS
 • 60 or 66
 • 18 - 27 V
 • 120
 • no
 • Optional
 • RS232, USB
 • CP324HRS
 • 80 or 82.5
 • 18 - 27 V
 • 120
 • no
 • Optional
 • RS232, USB
 • CP424HRS
 • 114
 • 18 - 27 V
 • 120
 • no
 • Optional
 • RS232, USB
 • PDB1754 HSP 12-24V
 •  
 • From 11 to 27 V
 •  
 • yes
 • no
 • RS232, USB
 • CP205-HRS
 • 58 (60 bottom loading)
 • single 5 to 8.5 V
 • 90
 • no
 • Optional
 • RS232C

online service

MSN: sz_lkj@hotmail.com Skype: sz_lkj 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息